Výročná členská schôdza ZO ÚNSS Nitra, ktorá sa konala 28. apríla 2018, väčšinou hlasov – 50 zo 79 – rozhodla, o zvýšení členského v ZO Nitra z 5,– na 10,– €. Dôvodom je, že členské príspevky predstavovali len 15% našich príjmov, z čoho už sa nedá zaplatiť ani členská schôdza, pričom ZO dotuje prakticky všetky ďalšie akcie.

Členovia ďalej schválili správy o činnosti a hospodárení, tohtoročný plán činnosti a rozpočet. Zvolili si staronový výbor v zložení: Josef Zbranek – predseda, Jana Hrnčárová – podpredsedníčka, Eva Prokopová – hospodárka, ďalšími členmi sú: Peter Bujna, Ladislav Fúska, Jana Pogranová, Eva Prokopová, Rastislav Šabík, Terézia Uharčeková, Iveta a Peter Zbranekovi.

Zdieľať článok