Časopisy ÚNSS v jednom zväzku v 6 číslach za rok prinášajú široké spektrum informácií, ktoré sú dôležité pre každého človeka so zrakovým postihnutím. Dúha je časopis sociálny, Dúhovka kultúrny. V elektronickej verzii a v Braillovom písme sú časopisy zdarma. Pokiaľ chcete, aby Vám Dúha vytlačená zväčšeným písmom chodila do poštovej schránky domov, zaplatíte len poštovné vo výške 5,40 €. Pracuje sa aj na zvukovej verzii na CD. S objednávkou Vám radi pomôžu pracovníčky v KS ÚNSS. Objednávku si môžete vybaviť aj sami elektronicky cez objednávací formulár na stránke http://www.unss.sk/aktuality/2017/duha-objednanie-2018.php

Takisto si môžete s pomocou pracovníčok KS ÚNSS objednať aj časopisy z Levoče.

Zdieľať článok