Tým, čo tu ešte nebolo, pomôžeme dobrej akcii, zviditeľníme seba, pobavíme deti a to výchovne.  V sobotu 13. mája po obede sa v parku Na sihoti uskutoční Míľa pre mamu. My ju prejdeme ako Slepá stonožka, čiže ako vláčik resp. reťaz, tak, že pôjde 50 ľudí (100 nôh) za sebou s klapkami na očiach, každý sa bude jednou rukou držať za plece človeka pred sebou. Prvý z nás bude mať bielu palicu a pôjde pred ním vidiaci navádzač. Aj pozdĺž stonožky budú kráčať vidiaci dobrovoľníci, ktorí budú pomáhať  stonožke v zákrutách, alebo keď by sa naša reťaz náhodou pretrhla.

Registrácia je o 15:00 hod. pri pódiu, ktoré sa nachádza v blízkosti športovej haly. Štart je o 16:00 hod. My tam budeme mať svoje osobitné zhromaždisko v bezprostrednej blízkosti. Zapisovať záujemcov budeme  na členskej schôdzi. Pokiaľ na schôdzi nebudete a chcete sa pridať, zahláste sa na našich tel. číslach 0911 328921-2. Prihlásiť môžete aj rodinných príslušníkov a priateľov. Klapiek mám cca 20, členky Radky ešte nejaké ušijú, kto však má niečo na zakrytie zraku, môže sa sám vybaviť.

Dáme to? Keď sme silná organizácia, tak áno!

Zdieľať článok