Na stretnutie členov ÚNSS s Gabrielou Molnárovou a jej veľmi príjemnou poéziou. Uskutoční sa v stredu 15. marca o 15.00 h. v hudobnom oddelení. Básne G. Molnárovej bude recitovať aj členka ÚNSS. I. Zbranková.

Zdieľať článok