Rekondičného pobytu v hoteli Jantár Dudince v dňoch 28. 9. až 4. 10. 2015 – prihlášky do 16. septembra 2015

Fotografickej súťaže „Cesta svetla 2015“ – uzávierka 30. septembra 2015

Ankety Čím je pre mňa naša Únia, čo pre mňa znamená? – uzávierka 30. septembra 2015.

Zdieľať článok