Dlhodobé aktivity v stredisku SINA Nitra n.o.

Skúšky hudobno-recitačného súboru  RADOSŤ,

  1. november, 1. a 15. december o 9.30 h.

Tvorivé dielne krúžku RADKA,

  1. a 24. november, 8. december o 9,30 h.

Kondičné cvičenia krúžku RELAX,

pondelky 12.30 hod.  SINA Nitra n.o.,

Nácviky scénicko-tanečného súboru OČKO,

utorky 15.30 hod.  SINA Nitra n.o.

Tréningy aplikovaného stolného tenisu ŠK NSŠ

   Scorpioni – piatky 10.00 hod. SINA Nitra n.o.,

Zdieľať článok