Dlhodobé aktivity:

Skúšky hudobno-recitačného súboru RADOSŤ,
20. apríl o 9.30 h., SINA Nitra

Tvorivé dielne krúžku RADKA,
13. a 27. apríl o 9,30 h. SINA Nitra
Nácviky scénicko-tanečného súboru OČKO,
utorky 15.30 hod. SINA Nitra n.o.
Tréningy aplikovaného stolného tenisu
ŠK NSŠ Scorpioni – piatky (nepravidelne o 10.00 hod.)
SINA Nitra n.o.

Zdieľať článok