Dlhodobé aktivity SINA Nitra

Skúšky hudobno-recitačného súboru  RADOSŤ,

  1. a 23. marec o 9.30 h., SINA Nitra

Tvorivé dielne krúžku RADKA,

  1. a 16. marec o 9,30 h. SINA Nitra

Nácviky scénicko-tanečného súboru OČKO,

utorky 15.30 hod.  SINA Nitra n.o.

Tréningy aplikovaného stolného tenisu

ŠK NSŠ Scorpioni – piatky (nepravidelne o 10.00 hod.

SINA Nitra n.o.

Zdieľať článok