ÚNSS už 17 rokov vydáva časopisu Dúha (dvojmesačník ÚNSS o hlavných aktivitách), ktorý bol doposiaľ zameraný na podporu práce našich organizačných zložiek. V tomto roku dochádza k výraznej zmene.  Cieľom je priniesť viac informácií pre všetkých členov o problematike života s ťažkým zrakovým postihnutím a o aktivitách ÚNSS zameraných na jej riešenie. Dúha bude mať bohatší obsah s posilnením sociálnej oblasti, čitatelia tu nájdu informácie o zmenách v sociálnej legislatíve, o službách pre nevidiacich a slabozrakých a o činnosti ÚNSS. Dúha bude mať aj kultúrnu prílohu Dúhovka.

Dúha bude pre odberateľov zdarma v Braillovom písme a elektronickej verzii. Zdarma budú aj prvé dve tohtoročné čísla vo zväčšenom písme. K dispozícii bude na členských schôdzach a na poradenských dňoch Krajského strediska vrátane objednávkových formulárov. Počet výtlačkov je ale limitovaný, pre  náš kraj budeme mať k dispozícii 50 kusov.

Od čísla 3/2017 bude tlačená verzia chodiť abonentom  priamo do poštovej schránky za celoročný poplatok 3,80 €, čo je výška poštovného.

Zdieľať článok