Vo štvrtok 15. februára 2018 bol v Bille v OC Mlyny uvedený do praxe program Nákupný asistent. O nákupného asistenta môžete požiadať pri pokladni pri vstupe do predajne bez toho, že by ste sa museli niečím preukazovať. Vyškolený pracovník s Vami prejde celú prevádzku podľa Vášho želania. Vyhľadá požadovaný tovar, prečíta informácie a údaje, ktoré sami prečítať nedokážete, pomôže pri platení a vyvedie Vás bezpečne z predajne. POZOR! Ďalej už nie. Využívajme túto službu, aby sme o ňu vlastným nezáujmom neprišli.

Zdieľať článok