Máme za sebou hlavný zbierkový deň, ktorým bol piatok 18. september 2020. V mestách, obciach a školách dobrovoľníci v bielych tričkách s logom Bielej pastelky ponúkali ľuďom Biele pastelky za dobrovoľný príspevok. Je malým zázrakom, že sa za tejto situácie podarilo 19. ročník zbierky uskutočniť. Stalo sa tak vďaka obetavosti mnohých ľudí. Výnos prvej fázy zbierky nebol v čase uzávierky Očka zverejnený, čiastkové výsledky naznačujú pokles oproti vlaňajšku cca o tretinu, na Slovensku, v našom kraji aj okrese. Tradičné stánky v N-Centro Nitra a na pešej zóne v Topoľčanoch sa stali centrami aj pre zber pokladničiek.    

Poďakovanie patrí všetkým prispievateľom, dobrovoľníkom a školám, menovite uvádzame aspoň členov našej ZO, ktorí rozviezli pastelky do škôl a zbierali s pokladničkami: Márii Nagyovej, Ivete Zbrankovej, Terézii Uharčekovej, manž. Fúskovým, manž. Smatanovým, Mariánovi Benadovi, Petrovi Bujnovi a tiež naším dobrovoľníčkam Vierke, Ivete a Majke. Ešte raz, veľká vďaka.

Zdieľať článok