Pôžičkový fond ÚNSS je bezúročný a jeho zmyslom je pomoc NS členom ÚNSS pri prekonávaní finančných problémov. Ústredná rada ÚNSS na svojom 1. zasadnutí novelizovala jeho štatút. Tak si ho v stručnosti pripomenieme.

O pôžičku z fondu si môže požiadať riadny člen ÚNSS, ktorý má postihnutie zraku a zamestnanec ÚNSS, ktorý je aj členom ÚNSS, taktiež rodič alebo zákonný zástupca NS dieťaťa alebo inej NS osoby s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony. Podmienkou je členstvo v organizácii v minimálnej dĺžke 12 mesiacov.

Maximálna výška pôžičky je 500 € s dobou splácania najviac 18 mesiacov. Pôžička môže byť poskytnutá:

  • na zakúpenie alebo opravu kompenzačných pomôcok,
  • na zakúpenie zariadenia domácnosti,
  • na opravu alebo úpravu bytu alebo rodinného domu,
  • po posúdení pôžičkovou komisiou na iné účely.

Žiadateľ musí mať dvoch ručiteľov s minimálnym príjmom vo výške dvojnásobku životného minima. Ručiteľom však nemôže byť manžel alebo manželka žiadateľa.

Podmienkou je riadne vyplnený formulár žiadosti s požadovanými prílohami. Na vyplnenej žiadosti nesmie chýbať stanovisko výboru základnej organizácie ÚNSS, ktorá potvrdzuje dĺžku členstva žiadateľa, jeho sociálnu situáciu a plnenie si základných povinností člena ÚNSS. Aktualizované tlačivá budú k dispozícii v ZO a na KS ÚNSS Nitra v priebehu júna 2017.

O poskytnutí pôžičky rozhoduje komisia menovaná Ústrednou radou. Pôžičková komisia zasadala v minulosti v časoch zasadnutí ÚR ÚNSS, od schválenia nového štatútu fondu budú členovia rozhodovať priebežne telefonicky a el. poštou.

Zdieľať článok