Pod týmto názvom spracoval Ing. Měchura pre ÚNSS podrobný a prehľadný materiál o rozsiahlej tarifnej zmene, ktorá vstúpi v platnosť 17. novembra 2014. Článok obsahuje zľavy pre všetky skupiny obyvateľstva, na ktoré sa vzťahuje bezplatná doprava vlakom, druhy spojov a postup, ako si bezplatnú prepravu vybaviť. Materiál je však natoľko rozsiahly, že by nám do Očka nevošiel a skrátenie by znehodnotilo jeho obsah. Pracovníčky KS ÚNSS ho však majú k dispozícii a radi Vám v rámci poradenstva pomôžu. Tiež Vám na požiadanie článok poskytneme, buď na KS ÚNSS alebo v „Sine“.

Zdieľať článok