Po minuloročných pozitívnych ohlasoch na stretnutie tvorivých krúžkov Základných organizácií Krajská rada ÚNSS Nitra schválila vo svojom pláne aj v tomto roku  stretnutie, na ktoré vás srdečne pozývame 23.10.2019 (streda) v čase od 9:00 hod. v priestoroch SINA Nitra, n.o. na Nedbalovej 17 v Nitre.

Cieľom stretnutia bude vzájomná výmena tvorivých nápadov a postupov ručných prác vhodných pre ľudí so zrakovým postihnutím.

Keďže v tomto roku nebudeme stretnutie financovať zo žiadneho projektu, prosíme účastníkov, aby si so sebou priniesli hotové výrobky na prezentáciu svojej činnosti, ale aj materiál na tvorenie. Krajská rada ÚNSS Nitra zabezpečí účastníkom obed a preplatí náklady na cestovné.

Kapacita projektu je 30 účastníkov. Za každý krúžok alebo ZO ÚNSS sa môžu zúčastniť 4 osoby, v prípade kapacitných možností po konzultácii 5 účastníci.

 

Program:

8:00- 9:00 hod. – registrácia účastníkov

9:00 – 12:00 hod. – otvorenie, prezentácia činnosti jednotlivých krúžkov 

12:00 – 13:00 hod. – obed

13:00 – tvorenie až pokiaľ vydržíme

Prihláste sa do 18.10.2019 u Oľgy Držíkovej – 0911328922 alebo Eriky Šodorovej – 0911636421.

Zdieľať článok