Podcast Sina Nitra môžete počúvať viacerými spôsobmi. Na tomto mieste uvedieme návody pre najpopulárnejšie zariadenia:

Prehrávače Evo

 • Stiahnite si m3u súbor s podcastom..
 • Stiahnutý súbor skopírujte do vášho prehrávača, presne do priečinka podcast reader > my podcasts.
 • Teraz by ste už podcast mali vidieť vo vašich podcastoch a môžete ho prehrávať štandardným spôsobom.

Corvus

Aby ste mohli pridať podcast jednoduchším postupom, je potrebné mať nainštalovanú najnovšiu verziu aplikačného setu Corvus:

 • Z hlavného okna švihaním hore a dole nájdite položku Vstup do ponuky a poklepte
 • Švihaním hore a dole nájdite položku Aplikácie a poklepte
 • Švihaním hore a dole nájdite položku Podcasty a RSS a poklepte
 • Poklepte dvoma prstami, čím otvoríte kontextovú ponuku
 • Švihaním hore a dole nájdite položku Vyhľadať podcast cez Apple podcasts a poklepte
 • Zadajte názov Sina Nitra a poklepte
 • Zobrazí sa náš podcast. Poklepte dvoma prstami.
 • Poklepte na prvej položke Pridať kanál
 • V okne, ktoré sa otvorí prejdite švihaním dole na poslednú položku, Uložiť, A poklepte.

Podcast teraz môžete počúvať štandardným spôsobom. Pokiaľ ste podcasty nikdy v Corvuse nepočúvali, podrobný návod nájdete tu

Zdieľať článok