Termín: v sobotu 26.septembra 2020

Miesto: SINA Nitra n.o. Nedbalova 17, Nitra

Čas: 9:00 – 17:00 hod.

Akciu v tomto roku podporila Nadácia ZSE a je určená zrakovo postihnutým milovníkom pohybu a ich priateľom. Program a súťaže sú stále vhodné aj pre starších ľudí:

 1. Veslársky trenažér – 4 rodové a vekové kategórie
 2. Ruské kolky – 1.kat. – nevidiaci alebo s klapkami                                          2.kat. – ostatní (vidím čo vidím)
 1. Rovno,rovno,rovno! – súťaž v chôdzi v priamom smere
 2. Nitriansky čuchometer – rozpoznávanie vôní s klapkami
 3. Odhad miery
 4. Odhad váhy
 5. Mincovka – trochu iná ako vlani
 6. Zemiakový petang
 7. Kopy na bránu
 8. Individuálne cvičenie v našej posilňovni

Prihlásiť sa do jednotlivých súťaží môžete až pri registrácii, ale vtedy už buďte rozhodnutí. Registrácia účastníkov:  9:00 – 9:45 hod. Účastnícky poplatok 4,– € uhradíte pri registrácii, v ňom je zahrnuté: 

 • Originálne tričko
 • Obed
 • Káva, čaj, minerálka
 • Ceny pre víťazov

Svoju účasť nahláste do stredy 23. septembra 2020 telefonicky na 0911 328922 p. Držíková. Nikdy sme neprihlásených zábudlivcov neposlali preč. Riskujú však, že sa im ujde len studený obed. 

Či sa nám všetko podarí v plánovanom rozsahu je podmienené nielen pandemickou situáciou ale aj tým, či sa nám podarí zostaviť taký početný tím dobrovoľníkov, ako vlani. Boli skvelí, bez nich by sme to nezvládli. 

Zdieľať článok