Len vďaka tejto pomoci môže naše stredisko stále existovať. Blíži sa opäť termín podávania daňových priznaní, takže Vás prosíme o oslovenie Vašich rodinných príslušníkov, priateľov a známych, aby v prospech našej organizácie  poukázali 2% z daní z príjmu za rok 2019.

Ako v tomto roku postupovať:

Zamestnanec musí zamestnávateľa do 15. februára požiadať o ročné zúčtovanie preddavkov na daň, v ktorom vyznačí, že chce poukázať 2% a nechá si vystaviť potvrdenie o zaplatení dane (v prílohe). V ďalšej fáze už vieme pomôcť my. Daňovník si totiž musí sám vyplniť a podať Vyhlásenie s potvrdením na daňový úrad podľa miesta bydliska. Toto  vyhlásenie vieme vyplniť spolu s Vami a podať ho za Vás na daňový úrad. Potrebujeme k tomu však  vyplnené potvrdenie o zaplatení dane. Kontaktujte nás a dohodneme si ďalší postup. Kto má aj iné príjmy a podáva si daňové priznanie sám, ďalej živnostník alebo firma, tieto tlačivá nepotrebujú. Potrebujú len údaje o nás,  ktoré vpíšu do svojho daňového priznania.

Ďakujeme Vám všetkým, ktorí ste vlani pomohli s oslovovaním daňovníkov.

Zdieľať článok