Opäť hromadne objednáme pre záujemcov z okresu Nitra kalendáre vydávané v SKN Levoča. Ide o:

  1. Kalendár stolový so zväčšeným písmom – 2,– €
  2. Kalendár stolový kombinovaný – zväčšené a Braillovo písmo  – 2,50 €

Záujemcovia sa môžu prihlásiť u Oľgy Držíkovej na tel. 0911 328 922, s ktorou si dohodnú aj spôsob odberu.

Zdieľať článok