Máme za sebou 24. september, hlavný deň našej 20 ročnej verejnej zbierky. Táto doba zbierkam príliš nepraje, Biela pastelka si však vytvorila dobré meno, verejnosť ju dobre pozná a v školách sa na ňu deti tešia. Tieto okolnosti prispeli k tomu, že na účte zbierky bolo v čase uzávierky Očka 162 604 €. V Nitrianskom kraji sme dosiahli výnos 21 347,86 €, v okrese Nitra naša ZO spoločne s KS ÚNSS vyzbierali 10 167,87 €, v okrese Topoľčany, kde naša ZO tiež zbierku organizuje, to bola suma 2 235,92 €. Rekordnú sumu v jednej pokladničke 974,18 € dosiahli naše členky T. Uharčeková a I. Zbranková so svojimi asistentkami E.Švejdíkovou a I. Vargovou vo FN Nitra. Naše poďakovanie za obetavú prácu a príspevky patrí všetkým dobrovoľníkom a darcom. Menovite uvádzame našich členov, ktorí dali k dispozícii svoje kone pod kapotou a rozviezli zbierku do 42 škôl – Lacovi Fúskovi, Věre Blahovej, manž. Smatanovým, Eve Hrnčárovej, Mariánovi Benadovi, Erike Šodorovej a Petrovi Bujnovi, ktorý roznášal po dedinách bez auta. Osobitné poďakovanie patrí Oľge Držíkovej, ktorá okrem rozvozu a organizácie zbierky v Topoľčanoch pre našu ZO všetko pripravila –  do igelitiek nabalila pokladničky, pastelky, letáky, povolenia, plagáty, diplomy, tričká – celkom 53 balíčkov.

Zdieľať článok