V stovkách slovenských mies a obcí bude niekoľko tisíc dobrovoľníkov v tričkách so zbierkovým logom ponúkať občanom biele pastelky za dobrovoľný príspevok.

Na www.bielapastelka.sk a FB stránkach „Biela pastelka“, „Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska“ a „ÚNSS pre svojich členov“ nájdete fotky, videá a množstvo ďalších zaujímavých informácií. Reklamná kampaň v médiách už beží.

ÚNSS zriaďuje aj v tomto roku propagačné stánky s bielymi pastelkami a so všetkým, čo k nim patrí – v našom kraji nás nájdete v Nitre v OC N-Centro na Chrenovej, v Topoľčanoch pred Gymnáziom 17. Novembra a v Šali na Hlavnom námestí.

Ako budeme “pastelkovať” v Nitre

V našom stánku v OC Centro si budete môcť od 10:00 hod. do 17:00 hod. vyskúšať pomôcky, aj spoločenské hry pre nevidiacich.

V meste sa budú naši dobrovoľníci s pokladničkami a pastelkami pohybovať na frekventovaných miestach, žiaci a študenti budú „pastelkovať“  vo svojich školách.

Ak nám chcete pomôcť ako dobrovoľníci, hláste sa na Krajskom stredisku v Nitre (Mgr. Erika Šodorová – 0911636421).

Uvítame aj pomoc dopravy pasteliek do škôl v obciach v okrese Nitra a zabezpečenie umiestnenia stacionárnej pokladničky vo firme, či v obchode do decembra t.r. alebo aj na kratšiu dobu. Ďakujeme za každú Vašu pomoc.

 Ako môžete prispieť:

  • príspevkom 20.9.2019 do pokladničiek Bielej pastelky v uliciach miest a obcí Slovenska,
  • zaslaním darcovskej SMS správy v hodnote 2 € na číslo 820 v sieti Orange, Telekom a O2
  • on-line darom cez darcovský portál DARUJME.SK
  • priamym vkladom na účet zbierky SK23 1111  0000 0014 3025 8006
  • registráciou v systéme prieskumov verejnej mienky Talk Online Panel a pripisovaním získaných bodov v prospech Bielej pastelky
  • príspevkom cez službu Viamo, vďaka ktorej majú klienti Tatra banky, VÚB banky možnosť prispieť veľmi jednoducho zo svojho mobilu pomocou aplikácie Viamo
  • do stacionárnych pokladničiek umiestnených v spolupracujúcich inštitúciách až do 31.decembra 2019
  • aj na našom Krajskom stredisku na Nedbalovej ul. v Nitre, príp. na našich akciách avizovaných v mesačníku OČKO.

Zdieľať článok