Počúvame online

Audio Biblia vo formáte mp3 voľne k vypočutiu a stiahnutiu do PC

Dostal sa mi do rúk zaujímavý projekt Audio sväté písmo a dovolil som si ho zdieľať na týchto stránkach, keďže by to mohlo byť zaujímavé aj pre zrakovo postihnutých ľudí a viaže sa to k téme tejto stránky: „Učíme sa online“. O čo sa jedná: Počúvaj, čítaj, miluj a ži Sväté Písmo spolu s nami. To je zámerom stránky audiosvatepismo.sk. Pridajte sa ku komunite ľudí, ktorí sú hladní a smädní po dennodennom Božom Slove. Túžime, aby sa táto stránka stala inšpiráciou pre ľudí k štúdiu Svätého Písma a prostriedkom pre učenie sa statí Písma naspamäť. Naplňme svoje srdcia Božím Slovom, aby sme mohli viac milovať Pána a ľudí vôkol nás.Adresa stránky je http://www.audiosvatepismo.sk a orientácia na stránke nie je úplne najjednoduchšia, ale dá sa s ňou pracovať aj bez kontroly zraku.

Ako sa na stránke orientovať?

Keď si danú stránku otvoríte, tak sa pomocou navigačnej klávesy „H“ – prechod po nadpisoch, alebo klávesou „2“ – prechod na nadpis úrovne 2, môžete dostať na nadpis „Počúvajte, čítajte, sťahujte do mobilu, na MP3 a voľne šírte Sväté Písmo.“.Pod ním sa nachádza editačné políčko pre vyhľadávanie s dvomi tlačidlami hľadať a resetovať, pod ktorým sa nachádza druhé editačné políčko, vyhľadávanie podľa frázy, alebo slova taktiež opatrené dvomi tlačidlami hľadať a resetovať.

Pod ním sa nachádzajú jednotlivé kategórie, ktoré nie su opatrené nadpismi, ale jednotlivé kapitoly sú v tabuľkách, ktoré by Vás mohli naviesť k jednotlivým kapitolám svätého písma.

Jednotlivé kategórie svätého písma: Starý Zákon(97 kapitol), Nový Zákon(46 kapitol).

Keď sa postavím na číslo kapitoly a stlačím enter, daná kapitola sa mi otvorí v novom panely a pozor sú tam dva nadpisy s tým istým názvom, jeden je nadpis druhej a jeden nadpis tretej úrovne, tak až ten nadpis tretej úrovne je ten nadpis, ktorý skutočne uvádza danú nahrávku, ktorá je uvedená textom kapitoly a potom takým vnoreným rámcom, v ktorom je klasický odkaz, ktorým si danú nahrávku buďto vypočujete, alebo stiahnete, podľa potreby.

Rozhovor s Jozefom Zbranekom a Jurajom Dankom o hovoriacom webe

Dnes na rádiu Lumen odznela reportáž, ktorú sme s Jozefom tento týždeň pre rádio Lumen nahrali. V rozhovore sa dozviete nielen o stránke Hovoriaciweb, ale taktiež o aktivitách Siny.

Odkaz na audio reportáž je tu:
Svetlo nádeje 16. 6. 2013

Didaktický film výlet bez bariér

TyfloCentrum Olomouc, o. p. s. natočila zaujímavý, podnetný a inšpiratívny didaktický film pod názvom Výlet bez bariér – videospot. Je o tom, ako sa nevidiaci mladý muž chcel dostať na výlet do ZOO a Botanickej záhrady a aké všetky bariéry musel prekonať a aké príklady dobrej praxe mu pomohli sa s nimi popasovať. Film je možné pustiť na kanále youtube a taktiež ztiahnuť do počítača vo viacerých formátoch:

Ako počúvať, alebo prehliadať Hovoriaciweb – Návod pre nevidiacich a slabozrakých

Pre lepšiu orientáciu na stránke odporúčame všetkým nevidiacim a slabozrakým BEZPLATNÝ PROGRAM  s názvom NVDA. Ide o voľne šíriteľný čítač obrazovky pre operačný systém Microsoft Windows. Program poskytuje spätnú väzbu prostredníctvom syntetickej reči a Braillovho písma. Čítač umožňuje nevidiacim a slabozrakým ľuďom prístup k textovému obsahu na internete. Hlavné funkcie programu zahŕňajú podporu pre viac ako 20 jazykov (vrátane slovenčiny a češtiny). Program si možno voľne  nainštalovať do počítača.

INŠTALOVAŤ BEZPLATNÝ ČÍTAČ OBRAZOVKY NVDA DO POČÍTAČA, ALEBO NOTEBOOK-u

Ak máte problém s inštaláciou, alebo spustením NVDA, skúste bezplatný program Web anywhere. Je to čítač obrazovky, vyvinutý Washingtonskou univerzitou, ktorý je možné spustiť priamo z internetového prehliadača a nie je potrebné ho akokolvek zťahovať, alebo inštalovať.