Nemajte obavy z tejto témy

Milí tvorcovia a priatelia kresleného humoru,

uvedomujeme si, že téma, ktorú sme pre súťaž zvolili, môže byť pre mnohých z vás komplikovaná či nejasná. Dôvody môžu byť rôzne: Málo reálnych skúseností s ľuďmi so zrakovým postihnutím, neznalosť ich života a problematiky, obavy, aby vtipy týmto ľuďom neublížili alebo ich neurazili. Pokúsime sa vaše obavy rozptýliť a sprostredkovať vám informácie nielen o živote zrakovo postihnutých, ale aj o humornom spracovaní ich problémov a rôznych situácií, do ktorých sa dostávajú.

Najskôr zacitujeme z nášho projektu predloženého Ministerstvu kultúry SR:

„Medzi samotnými zrakovo postihnutými koluje veľké množstvo vtipov s tematikou zrakového postihnutia a spravidla sa na týchto vtipoch vedia sami veľmi dobre zabaviť. Veríme, že aj vďaka takejto aktivite sa nám podarí verejnosti priblížiť svet zrakovo postihnutých a ukázať ho v menej tradičnej – humornej polohe.“

Videnie nevidenia

Zadaním slov „sme medzi Vami“ na youtube si nájdete 4 kratučké a vtipné videoklipy Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktoré opisujú problémy zrakovo postihnutých pri samostatnom pohybe a získavaní informácií.

www.youtube.com/watch?v=-NSo7EiLQTo

alebo zadajte slová „Slepec hovno vidí“

Viacero krátkych námetovo rôznorodých skečov v jednom videu, v ktorých sa Vojta Kotek a Jirka Mádl so slepeckou problematikou nijak nemaznajú.

www.youtube.com/watch?v=gQuo_FdEyko

alebo zadajte slová „Česká Sóda – slepci“

Parodický rozhovor z českého satirického seriálu. V priebehu minúty a pol sa tu objaví množstvo zaužívaných úsloví o očiach a zraku.

Kreslené vtipy o nevidiacich na svojej stránke www.petrahele.webnode.cz prezentuje psychologička a špeciálna pedagogička Petra Helebrantová.

Na našom www.hovoriaciweb.sk v tejto sekcii  Videnie nevidenia v ponuke „vtipy ako príklady“ nájdete ďalšie vtipy o nevidiacich

Videnie videnia

Tu sa fantázii medze nekladú. Kresby by mali zobrazovať svet, ako nám ho zrak sprostredkúva. Príklady humoru nájdete tiež v sekcii vtipov.

Prevod prác do reliéfnej podoby

Naším zámerom je sprístupniť kreslený humor aj nevidiacim ľuďom, preto pripravujeme spracovanie vybraných prác v reliéfnej podobe. Ide o pomerne náročnú technológiu z hľadiska technického, časového a finančného. Pre každú predlohu sa musí vyrobiť špeciálna matrica a s jej pomocou sa obrázok vytlačí na plastovú fóliu. Problém môže nastať u príliš členitých kresieb. Týmto by sa však autori nemali nechať obmedzovať. Priorita je voľnosť vyjadrenia, len treba rátať s tým, že spracovanie kresby v reliéfe sa nemusí z uvedených príčin uskutočniť.

Inou záležitosťou je čas. Po uzávierke nám neostáva do konca roka veľa času na usporiadanie výstavy. Výroba matríc a následná tlač trvá cca 1 mesiac, preto práce, ktoré budú vhodné na reliéfne spracovanie, budeme vyberať a na zhotovenie zadávať priebežne, takže skoršie dodanie vtipu do súťaže tiež zvyšuje šance na jeho reliéfnu prezentáciu na vernisáži výstavy. Každý autor, ktorého práca bude takto spracovaná, dostane od nás zdarma jednu reliéfnu verziu svojho obrázku.

Z hľadiska finančných nákladov predpokladáme spracovanie 20 až 25 obrázkov v reliéfe.

Jasná tlač

Ide o užitočný materiál, ktorý  tiež nájdete na našom webe v tejto sekcii.. Slabozrakí ľudia často vedia rozoznať objekty na kresbe, až keď im ju niekto opíše, výraznejšie kontúry im uľahčia vnímanie obrázku.  Ide aj o texty priamej reči, ktoré autori vpisujú do obrázkov. Tenké, písané alebo ozdobné písma sú pre slabozrakého diváka často nečitateľné. Ani toto hľadisko však nepovažujte za prvoradé. Ku všetkým vystaveným obrázkom budú spracované ich popisy v braillovom a zväčšenom písme vrátane ťažko čitateľných textov v obrázkoch.

Pokiaľ sa však rozhodnete uplatniť zásady jasnej tlače i v ďalšej tvorbe, sprístupníte ju nielen slabozrakým ľuďom, ale aj početnej skupine starších ľudí. Zrak vo vyššom veku už často neslúži ako za mlada.

Takže s chuťou do tvorby, priatelia!