Volanie na informačnú službu 1181 je bežne spoplatnené sumou 1,30 eur za minútu hovoru z pevnej linky. Služba je poskytovaná v nonstop prevádzke. V rámci jedného volania zákazníka na službu 1181 je počet poskytnutých informácií limitovaný na 5.

Zľava platí pre volania z pevnej siete Telekom. Podmienky poskytnutia zľavy sú uvedené na web stránke spoločnosti Slovak Telekom a v Cenníku pre hlasové služby (najmä bod 1.6)

Ako aktivovať zľavu?

Nevyhnutné je osobne navštíviť kontaktné miesto Telekomu a požiadať o aktiváciu zľavy na volania na univerzálnu hlasovú informačnú službu 1181 z dôvodu zrakového postihnutia užívateľa telefónnej linky. 100 % zľavu je možné aktivovať len k zriadenej pevnej telefónnej linke, ktorá je zriadená na meno zrakovo postihnutého užívateľa. Pri podaní žiadosti je potrebné predložiť občiansky preukaz a preukaz fyzickej osoby s ŤZP, resp. s ŤZP s červeným pásom, žiadosť postačuje podať ústne. Na zadnej strane preukazu ŤZP musí byť vyznačený druh postihnutia „Nevidiaci – Blind“. Percentuálna miera postihnutia sa v poznámke na zadnej strane preukazu neuvádza. Skutočnosť, že osoba má mieru funkčnej poruchy minimálne 50 % je daná tým, že je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ŤZP. Pokiaľ na zadnej strane preukazu nie je druh postihnutia „Nevidiaci – Blind“ vyznačený, predloží žiadateľ na kontaktnom mieste Telekomu komplexný posudok, z ktorého je zrejmé, že ide o osobu s ťažkým zdravotným postihnutím z dôvodu zrakového postihnutia.

Milan Měchura – Dúha 4/2019, krátené

Zdieľať článok