E-learning – Učíme sa online

Čo to e-learning je?

E-learning je vzdelávací proces, využívajúci informačné a komunikačné technológie k tvorbe kurzov, k distribúcii študijného obsahu, komunikácii medzi študentmi a pedagógmi a k riadeniu štúdia. Bežne by sa dalo povedať, že je to vzdelávanie cez internet. Všetko sa odohráva prostredníctvom počítača bez fyzickej prítomnosti živého učiteľa.

Eurochance – Jazykové kurzy pre zrakovo postihnutých

Stiahnite si elektronické kurzy anglického a nemeckého jazyka vhodné pre výuku v skupinkách i pre samoštúdium. Všetky kurzy sú k dispozícii úplne bezplatne. Kurzy môžete používať priamo v on-line verzii, alebo si ich stiahnuť do svojho počítača (Ak nemáte prístup k internetu). Dostupné sú jazykové kurzy Angličtiny, Nemčiny, Španielčiny a ďalších. Prejsť na jazykové učebnice

Online kurz angličtiny pre začiatočníkov zdarma

Zaujímavý e-learningový kurz pre ľudí, ktorí ešte nemali tú česť sa stretnúť s Angličtinou. Podáva jednoduché začiatky Angličtiny aj s vypočutím jednotlivých slovíčok. Kurz nie je pripravovaný pre zrakovo postihnutých ľudí, ale dá sa celkom dobre použiť aj prostredníctvom odčítača obrazovky. Kurz je rozdelený do jednotlivých kapitol a na teoretické, praktické lekcie a precvičovanie. Celý kurz je v češtine.