E-learning – Učíme sa online

Čo to e-learning je?

E-learning je vzdelávací proces, využívajúci informačné a komunikačné technológie k tvorbe kurzov, k distribúcii študijného obsahu, komunikácii medzi študentmi a pedagógmi a k riadeniu štúdia. Bežne by sa dalo povedať, že je to vzdelávanie cez internet. Všetko sa odohráva prostredníctvom počítača bez fyzickej prítomnosti živého učiteľa.

Eurochance – Jazykové kurzy pre zrakovo postihnutých

Stiahnite si elektronické kurzy anglického a nemeckého jazyka vhodné pre výuku v skupinkách i pre samoštúdium. Všetky kurzy sú k dispozícii úplne bezplatne. Kurzy môžete používať priamo v on-line verzii, alebo si ich stiahnuť do svojho počítača (vhodné pre lokality pre nemáte prístup k internetu).

Digitálne jazykové učebnice

v tomto projekte autori vytvorili zoznam digitálnych internetových učebníc Angličtiny, Nemčiny, Španielčiny, Taliančiny a Športovej angličtiny. Učebnice sú vhodné ako doplnok ku kurzom, tak i pre samoštúdium. Sú navrhované tak, aby s nimi pohodlne mohli pracovať študenti so zrakovým postihnutím. Učebnice obsahujú slovník.

Učebnice pre začiatočníkov

Učebnice pre mierne pokročilých

Učebnice pre stredne pokročilých

Učebnice pre pokročilých

Online kurz angličtiny pre začiatočníkov zdarma

Zaujímavý e-learningový kurz pre ľudí, ktorí ešte nemali tú česť sa stretnúť s Angličtinou. Podáva jednoduché začiatky Angličtiny aj s vypočutím jednotlivých slovíčok. Kurz nie je pripravovaný pre zrakovo postihnutých ľudí, ale dá sa celkom dobre použiť aj prostredníctvom odčítača obrazovky. Kurz je rozdelený do jednotlivých kapitol a na teoretické, praktické lekcie a precvičovanie. Celý kurz je v češtine.

E-learningové vzdelávanie počítačovej gramotnosti

Vstúpte do sveta moderného vzdelávania 21. storočia. Čaká na Vás prvý slovenský e-learningový kurz určený pre mladých nevidiacich a slabozrakých. Zameraný je naprácu s najnovšími technológiami generácie WEb 2.0. Ide najmä o čoraz populárnejšie sociálne siete (napr. Facebook), ale i takzvaný podcasting, aplikácie na prácu so zvukovými súbormi, blogovanie a mnoho Ďalšieho. Na jednom mieste získavate moderný vzdelávací nástroj, ktorý v sebe integruje všetky výhody vyplývajúce z dištančných foriem vzdelávania.

Absolvovaním e-learningového kurzu môžete:

  • odstrániť nutnosť cestovania na seminár či školenie,
  • šetriť na cestovnom a ubytovacích nákladoch,
  • vzdelávať sa „na diaľku“, teda z domu, prostredníctvom mobilného internetu, z internetovej kaviarne, z centier pre nevidiacich a slabozrakých, alebo akéhokoľvek iného miesta s prístupom na internet,
  • študovať kedykoľvek, teda bez akýchkoľvek časových, alebo priestorových obmedzení,
  • mať väčšiu kontrolu nad svojím vzdelávaním,
  • nadväzovať kontakty a zdieľať študijné i mimoštudijné záležitosti s ostatnými účastníkmi takejto modernej formy vzdelávania (e-learningové prostredie obsahuje i komunikačné nástroje ako mail, chat, blog, prvky sociálnych sietí a pod. ).

Čo môžete od tohto portálu očakávať ?

V prvej fáze projektu sme pre vás vytvorili kompletné e-learningové prostredie, v ktorom je možné vytvárať akékoľvek vzdelávacie kurzy a moduly. Ich obsahové zameranie záleží len od vašich potrieb a záujmov.

VSTÚPIŤ DO E-LEARNINGOVÉHO VZDELÁVACIEHO KURZU

Tento projekt vznikol vďaka podpore z Nadačného fondu Slovak Telekom pri Nadácii Intenda

intenda telekom-nadacny-fond