Od 1. januára t.r. vstúpila v platnosť novela zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a Opatrenia MPSVaR č. 7/2009 Z.z., ktorým sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok. Podrobne sa so zmenami zoznámime na raňajkách, ktoré sa uskutočnia v pondelok 20. februára 2017 o 8:30 hod. v stredisku SINA Nitra n.o.

V prílohe Očka si Vám dovoľujeme zaslať tlačivá pre fyzické osoby. Vyhlásenie, ktoré je predvyplnené v údajoch o prijímateľovi 2%, je treba doručiť i s potvrdením zo mzdovej učtárne (tiež priložené), na daňový úrad podľa miesta bydliska.

Na týchto stretnutiach je vždy veselo a panuje dobrá nálada. Manželia Nagyovi neľutujú cestu a pravidelne dochádzajú až z Levíc. Nechcete sa o tom presvedčiť aj Vy? Najbližšiu príležitosť máte v sobotu 14. januára 2017 o 10:00 hod. v stredisku SINA Nitra.

O verejnej zbierke 4-nohé oči určenej na podporu výcviku vodiacich psov sme Vás už viackrát informovali. ZO ÚNSS Nitra má v správe 3 pokladnice, pre ktoré sme museli z dôvodu príchodu nového reklamného partnera hľadať  nové miesta.

Mnoho zaujímavých informácií o výchove, výcviku a práci vodiacich psov sa môžete dozvedieť na besede s trénerom VŠVAP Radom Farkašom v sobotu 28. januára o 10:00 hod. v stredisku SINA Nitra n.o. na Nedbalovej. Stretnutie je pripravované v rámci mládežníckeho projektu YALTA, ale pozvaní ste všetci ľudia bez ohľadu na vek.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv sa na Úrade vlády SR uskutočnilo odovzdávanie Ceny ministra spravodlivosti, ktorá sa za mimoriadny prínos v oblasti ochrany a podpory ľudských práv udeľuje už od roku 2011.

Občianske združenie ŠOK – šport, osveta, kultúra – sa do povedomia nitrianskej verejnosti zapísalo zriadením parku mesta Nitry, ktorý sa nachádza pri kostole Sv. Gorazda na Klokočine.