V pondelok 12. februára zavíta do Nitry opäť bratislavské divadlo Zrakáč, tvorené prevažne hercami s ťažkým zrakovým postihnutím. V štúdiu Divadla Andreja Bagara sa tentoraz predstaví s autorskou hrou Vzťahovačky.

Na rozdiel od predchádzajúcich rokov sa stretneme už v piatok 9. februára 2018 o 15.00 hod. v spoločenskej miestnosti SINA Nitra n.o. na Nedbalovej 17. Akciu sme presunuli zo soboty na piatok, aby sa nekrížila s mestskými fašiangami na Svätoplukovom námestí, ktoré sa v posledných rokoch konajú v sobotu.

ŠK NSŠ Scorpioni Nitra pozývajú všetkých milovníkov dobrej zábavy na Ples nevidiacich a slabozrakých športovcov, ktorý sa uskutoční v sobotu 3. februára 2018 v kultúrnom dome v Dražovciach. Začiatok 19.00 h. ukončenie v ranných hodinách. Vstupné, v ktorom je zahrnutá večera, káva, polnočná kapustnica, hudba a veľmi bohatá tombola, je 20 euro. Záujemcovia o vstupenky sa môžu hlásiť do 25. januára u p. Šišákovej na t. 0908 138624.

V sobotu 13. januára o 10.00 h. sa v SINA Nitra n.o. na Nedbalovej 17 v Nitre usktuuoční stretnutie s Qardom

V piatok 19. januára o 16.00 h. si v SINA Nitra n.o. na Nedbalovej 17 v Nitre posedíme pri country so skupinou Domovina.

Tešíme sa na Vás so želaním všetkého najlepšieho v roku 2018.

Tyflocomp zašiel na prieskum trhu do Poľska. Jazyku bez väčších problémov všetci rozumieme, preto z tamojšej ponuky vybral niekoľko pomôcok, ktoré by mohli byť užitočné.

Na 1. ročníku Braillovskej olympiády, ktorý sa konal v dňoch 17. až 19. novembra t.r. získala Jana Hrnčárová prvé a Iveta Zbranková druhé miesto v disciplíne čítanie II. kategória.

V tom istom termíne, teda v sobotu 18. novembra zamierila štvorčlenná skupina našich qardistov na turnaj do Zlína. Najlepšie z našich sa darilo Rastislavovi Šabíkovi, ktorý získal peknú cenu za 3. miesto. Všetkým uvedeným blahoželáme.

Časopisy ÚNSS v jednom zväzku v 6 číslach za rok prinášajú široké spektrum informácií, ktoré sú dôležité pre každého človeka so zrakovým postihnutím. Dúha je časopis sociálny, Dúhovka kultúrny. V elektronickej verzii a v Braillovom písme sú časopisy zdarma. Pokiaľ chcete, aby Vám vytlačená zväčšeným písmom chodila do poštovej schránky domov, zaplatíte len poštovné vo výške 5,40 €. S objednávkou Vám radi pomôžeme v KS ÚNSS. Objednávku si môžete vybaviť aj sami elektronicky cez objednávací formulár na stránke http://www.unss.sk/aktuality/2017/duha-objednanie-2018.php

V súčasnosti dobieha 3. cyklus programu Tyflotaxi, nezabudnite využiť poukážky do 31. 12. 2017.  Radi by sme v ňom pokračovali aj v roku 2018. Musíme však najskôr analyzovať naše finančné možnosti, čo sa môže uskutočniť až po koncoročnej účtovnej závierke a zostavení rozpočtu na rok 2018.

Tak ako vlani, tak aj v tomto roku bude spoločenská miestnosť SINA Nitra na Nedbalovej 17 patriť posledný deň v roku silvestrujúcim členom ÚNSS, ich rodinám a priateľom. Začneme o 18:00 h., budova a naše priestory budú sprístupnené od 17:00 h. Každý si v batôžku prinesie, čo má rád. Nealko a pivo budú v „bufete“. Budeme radi, keď na niektorom hore uvedenom čísle svoju účasť ohlásite, nie je to podmienka.