Hrozí Vám na Silvestra tzv. papučová kultúra? Môžete sa tomu vyhnúť, keď sa prihlásite na silvestrovské stretnutie v ÚNSS. Po vlaňajšom úspechu sa opäť na Silvestra stretneme v spoločenskej miestnosti SINA Nitra na Nedbalovej.

Ďalšie skúšanie lúp a špeciálnej optiky sa v KS ÚNSS Nitra uskutoční vo štvrtok 27. novembra 2014. K dispozícii bude sortiment optiky firmy Sagitta, pracovníčky KS môžu poskytnúť odporúčanie na predpis pre očného lekára.

Pod názvom „Poďme sa pochváliť“ sa 24 – 25. novembra 2014 vždy v čase medzi 10.00 a 16.00 hod. uskutoční v Krajskej knižnici K. Kmeťka v Nitre výstava ručných prác členov nášho krúžku Radka.

SINA Nitra uzatvorila od 1. novembra  s ÚPSVaR Nitra dohodu o organizovaní pracovnej činnosti pre poberateľov príspevku v hmotnej núdzi, na základe ktorej získa dvoch nezamestnaných okrem iného aj na poskytovaní sprievodcovskej služby pre nevidiacich a slabozrakých.

V minulom čísle Očka sme priniesli informáciu o zariadení ELA – Elektronický Lokalizačný asistent), ktorému sa hovorí aj záchranca v núdzi.