Výbor ZO ÚNSS Nitra sa na svojej schôdzi dňa 5. januára t.r. zaoberal návrhom plánu práce na tento rok. Plán bude predložený Hodnotiacej členskej schôdzi, ktorá by sa mala uskutočniť v sobotu 25. apríla a mala by byť spojená s posedením ku Dňu matiek.

Opäť sa blíži termín podávania daňových priznaní a opäť sa obraciame na Vás s prosbou o oslovenie Vašich rodinných príslušníkov a priateľov, aby v prospech SINA Nitra poukázali 2% z daní z príjmu za rok 2014.

K 31. 12. 2014 svoje aktivity v ÚNSS zo zdravotných dôvodov ukončila pani Zlatica Bielická. Pracovala ako sekretár Krajskej rady, členka výboru a viedla tanečný súbor Očko a krúžok telesnej kultúry.

  1. V stredu 28. januára o 17.00 hod. na podujatie Putovanie stredovekom s členkou hudobnej skupiny Musicantica     Slovaca Máriou Žilíkovou-Mandákovou. Ide  o akciu pre verejnosť
  2. V pondelok 9. februára o 14.00 na akciu pre členov ÚNSS „Ja som optimista. Milan Lasica spieva piesne Františka Krištofa Veselého“. Hovorená bibliografia spojená s hudobnými ukážkami.

V 10. minuloročnom čísle Očka sme Vás informovali, že SINA Nitra na základe zmluvy s ÚPSVaR Nitra  zriadila sprievodcovskú službu. Posledné 3 mesiace sme mali k dispozícii len jednu dobrovoľníčku Gabiku Mancírovú, ktorú si mnohí z Vás obľúbili.