Všetkých milovníkov nenáročného pohybu a dobrej zábavy na jarný turnaj v ruských kolkoch, ktorý sa uskutoční v sobotu 7. marca 2015 o 10.00 v stredisku SINA Nitra na Nedbalovej ul.

Výbor ZO ÚNSS Nitra sa na svojej schôdzi dňa 5. januára t.r. zaoberal návrhom plánu práce na tento rok. Plán bude predložený Hodnotiacej členskej schôdzi, ktorá by sa mala uskutočniť v sobotu 25. apríla a mala by byť spojená s posedením ku Dňu matiek.

Opäť sa blíži termín podávania daňových priznaní a opäť sa obraciame na Vás s prosbou o oslovenie Vašich rodinných príslušníkov a priateľov, aby v prospech SINA Nitra poukázali 2% z daní z príjmu za rok 2014.

K 31. 12. 2014 svoje aktivity v ÚNSS zo zdravotných dôvodov ukončila pani Zlatica Bielická. Pracovala ako sekretár Krajskej rady, členka výboru a viedla tanečný súbor Očko a krúžok telesnej kultúry.

  1. V stredu 28. januára o 17.00 hod. na podujatie Putovanie stredovekom s členkou hudobnej skupiny Musicantica     Slovaca Máriou Žilíkovou-Mandákovou. Ide  o akciu pre verejnosť
  2. V pondelok 9. februára o 14.00 na akciu pre členov ÚNSS „Ja som optimista. Milan Lasica spieva piesne Františka Krištofa Veselého“. Hovorená bibliografia spojená s hudobnými ukážkami.