Krajská rada ÚNSS Nitra na svojom zasadnutí 30. januára zvolila do funkcie sekretára a člena KR ÚNSS členku ZO ÚNSS Nitra pani Oľgu Držíkovú.

Fotografiou z 9. februára t.r., kedy hudobné oddelenie knižnice pripravilo pre členov ÚNSS pásmo pri príležitosti 75. narodenín Milana Lasicu, vás pozývame na Hudobno-slovné pásmo Na počiatku bolo slovo, ktoré sa uskutoční v pondelok 23. marca o 15.00 v krajskej knižnici K. Kmeťka na ul. Fraňa Mojtu v Nitre.

Od 1.marca t.r. si môžu ťažko zrakovo postihnutí držitelia preukazu ŤZP s červeným pásom objednať sprievodcovskú službu v SINA Nitra n.o. u pani Oľgy Držíkovej na novom telefónom čísle 0911 328922 a to najneskôr 2 dni pred termínom požadovanej pomoci.

Všetkých milovníkov nenáročného pohybu a dobrej zábavy na jarný turnaj v ruských kolkoch, ktorý sa uskutoční v sobotu 7. marca 2015 o 10.00 v stredisku SINA Nitra na Nedbalovej ul.