Tréning v Qarde a v júni nekoná, pretože v stredisku SINA bude prebiehať medzinárodný turnaj v aplikovanom stolnom tenise. Qardisti však majú dôvod k mimoriadne dobrej nálade. Štvorica našich členov – Rastislav Šabík, Štefan Ivančík, Oľga a Ladislav  Fúskoví – sa v sobotu 3. júna zúčastnili medzinárodného turnaja v Prahe a práve Oľga Fúsková si odtiaľ priviezla pohár za 1. MIESTO.

V týchto dňoch vydáva ÚNSS 3. číslo časopisu Dúha a jej kultúrnej prílohy Dúhovka. Pripomíname, že časopis si môžete objednať vo zväčšenom písme len za cenu poštovného, v Braillovom písme alebo elektronicky zdarma.

V sobotu 13. mája o 10:00 hod. sa v stredisku SINA Nitra uskutoční stretnutie s Qardom. Odtiaľ sa presunieme na Míľu pre mamu autobusom MHD č.6 s odchodom 14:32 hod. zo zastávky Nedbalova.

Tým, čo tu ešte nebolo, pomôžeme dobrej akcii, zviditeľníme seba, pobavíme deti a to výchovne.  V sobotu 13. mája po obede sa v parku Na sihoti uskutoční Míľa pre mamu. My ju prejdeme ako Slepá stonožka, čiže ako vláčik resp. reťaz, tak, že pôjde 50 ľudí (100 nôh) za sebou s klapkami na očiach, každý sa bude jednou rukou držať za plece človeka pred sebou.

Uzávierka prihlášok na kvalifikačné kolo Braillovskej olympiády, ktorá sa koná 20. mája v KS ÚNSS Nitra je 15. mája. Práce do európskej súťaže Braillských esejí môžete zasielať do 10. mája na adresu blaskova@unss.sk alebo písomne na Úrad ÚNSS, Sekulská 1, 842 50 Bratislava.

Na ZŠ pre slabozrakých a nevidiacich na Svrčej v Bratislave chodilo množstvo našich členov, preto ich možno zaujme oznam o Dni otvorených dverí, ktorý sa v škole uskutoční v piatok 26. mája 2017 medzi 9:00 a 17:00 hod. Vítaní budú všetci bývalí absolventi.

V 4. čísle sme našim tanečníkom blahoželali k postupu do celoštátneho finále súťaže Pohyb bez bariér. Toto 22. apríla absolvovali tak úspešne, že postúpili na Medzinárodné majstrovstvá Rakúska v scénickom tanci, ktoré sa uskutočnia 24.-25. júna t.r., takže cvičiť, cvičiť, cvičiť.