Naši mladí Yalťáci nás opäť pozývajú na stretnutie, tentoraz s hercami Divadla zrakovo postihnutých „Zrakáč“. Pokiaľ sa chcete dozvedieť, aké finty musia nevidiaci herci zvoliť, aby sa mohli bezpečne pohybovať na javisku a ďalšie zaujímavosti zo zákulisia divadla, príďte v sobotu 6. mája do strediska SINA na Nedbalovu ul. o 10:00 hod.

Aprílové Očko vyšlo s malým omeškaním preto, aby priložená pozvánka na hodnotiacu členskú schôdzu ZO Nitra pripravovanú na sobotu 29. apríla  neprišla priskoro. Za to májové Očko vydáme pred koncom mesiaca, aby sme ho rozdali na schôdzi a tým ušetrili zopár eur na poštovnom.

8. apríla sa v Bratislave uskutočnil ďalší ročník tanečnej súťaže Pohyb bez bariér. Naša skupina Očko si odtiaľ priviezla ďalší pohár a postup do celoštátneho finále 22. apríla za choreografiu „To tu ešte nebolo“ resp. „Očko tancuje Hip-hop. Aj najmladšia členka skupiny už oslávila šesťdesiatku. Nadšenie divákov bolo tak veľké, že do tanca sa pustili aj členovia poroty.

Hudobno-literárno-filmové doobedie ku knihe a filmu Anton Strholec sa uskutoční v stredu 12. apríla o 10:00 hod. Hosťom bude Alena Čermáková. Druhá pozvánka je na besedu s autorkou historických románov Tatianou Mackovou, uskutoční sa v stredu 26. apríla o 16:30 hod.

V marcovom čísle Očka sme zverejnili ponuku na odber sociálneho časopisu ÚNSS Dúha a jeho kultúrnej prílohy Dúhovka. V týchto dňoch vychádza 2. číslo, čo v ňom nájdete? V rubrike sociálno-právna poradňa dva príspevky Ing. Milana Měchuru.

Tou prvou je Braillovská olympiáda 2017, ktorú  vyhlásila ÚNSS. Nadväzuje na súťaže v čítaní a písaní Braillovho písma a prináša aj nové disciplíny, v ktorých môžu súťažiaci uplatniť aj iné znalosti a zručnosti.

Ďakujeme všetkým členom, ktorí v prospech ÚNSS a SINA Nitra n.o. už poukázali, alebo sa ešte len chystajú poukázať 2% z daní a získali pre nás i svojich priateľov a známych. Do 25. apríla môžete k nám doručiť vyhlásenia daňovníkov – fyzických osôb (i s potvrdením o zaplatení dane), ktorí nechcú mať starosti navyše. Vyhlásenia doručíme spoločne na daňové úrady.

Na stretnutie členov ÚNSS s Gabrielou Molnárovou a jej veľmi príjemnou poéziou. Uskutoční sa v stredu 15. marca o 15.00 h. v hudobnom oddelení. Básne G. Molnárovej bude recitovať aj členka ÚNSS. I. Zbranková.