Postup pri zdaňovaní príjmov z výkonu činnosti osobnej asistencie za rok 2016 je k dispozícii pod príslušným odkazom na úvodnej stránke ÚNSS v časti „Novinky“ a na krajských strediskách ÚNSS. Priamo na stránke UNSS.sk ho nájdete tiež v časti „Poradňa/Novinky v legislatíve“. Materiál z dôvodu jeho rozsahu nemôžeme v Dúhe zverejniť, ide totiž o 16 strán textu vo zväčšenom písme.   Ing. Bc. Milan Měchura

Na Krajskom stredisku ÚNSS v Nitre máme výpredaj rôznych pomôcok na čítanie a doplnky: lupy ručné, stojankové, riadkové, fresnelové lupy malé, hlavice a rukoväte k lupám Raylite, klipy na okuliare, ochranné okuliare, handričky, puzdrá na okuliare,…

ÚNSS už od roku 2000 vydáva časopis Dúha ako informačný nástroj pre funkcionárov a dobrovoľníkov ÚNSS. 17. ročník časopisu sprístupňuje pre všetkých členov ÚNSS a prinesie viac informácií o problematike života s ťažkým zrakovým postihnutím, o aktivitách ÚNSS zameraných na jej riešenie.

Srdečne Vás pozývame na stretnutie so Štefanom Kissom, ktoré sa uskutoční dňa 4.3.2017 (sobota) o 10:00 hod. v stredisku SINA Nitra n.o.  Na stretnutí sa dozvieme o programe EUROFLY, ktorý je jedným z mála slovenských simulátorov určených pre nevidiacich. Program bude k dispozícií k vyskúšaniu aj na stretnutí. Na Vašu účasť sa teší tím projektu YALTA.

Od 1. januára t.r. vstúpila v platnosť novela zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a Opatrenia MPSVaR č. 7/2009 Z.z., ktorým sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok. Podrobne sa so zmenami zoznámime na raňajkách, ktoré sa uskutočnia v pondelok 20. februára 2017 o 8:30 hod. v stredisku SINA Nitra n.o.

V prílohe Očka si Vám dovoľujeme zaslať tlačivá pre fyzické osoby. Vyhlásenie, ktoré je predvyplnené v údajoch o prijímateľovi 2%, je treba doručiť i s potvrdením zo mzdovej učtárne (tiež priložené), na daňový úrad podľa miesta bydliska.

Na týchto stretnutiach je vždy veselo a panuje dobrá nálada. Manželia Nagyovi neľutujú cestu a pravidelne dochádzajú až z Levíc. Nechcete sa o tom presvedčiť aj Vy? Najbližšiu príležitosť máte v sobotu 14. januára 2017 o 10:00 hod. v stredisku SINA Nitra.