19. mája 2018 sa v SINA Nitra n.o. uskutočnilo Krajské zhromaždenie ÚNSS za účasti 19 delegátov z 8 ZO ÚNSS Nitrianskeho kraja. Okrem správ o činnosti a hospodárení za posledné dva roky, plánu činnosti delegáti zvolili aj novú 11 člennú krajskú radu a 5 člennú Krajskú kontrolnú komisiu.

ÚNSS pripravuje vyhlásenie 15. ročníka fotografickej súťaže Cesta svetla. Súťažiť môže každá fyzická osoba, ktorá sa do súťaže prihlási tak, že riadne vyplní, podpíše a do 30. 9. 2018 na adresu organizátora doručí prihlášku spolu s minimálne jednou fotografiou.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska v spolupráci s partnermi SKN M. Hrebendu a NOC Bratislava vyhlasuje 19. ročník prehliadky Dni Mateja Hrebendu, ktorý sa uskutoční v dňoch 26. až 28. októbra 2018 v Bratislave.

Skupina Domovina sa predstaví v sobotu 16. júna o 17:00 na futbalovom ihrisku v Žitavanoch. V rámci tamojšieho Country festivalu bude mať dvojkoncert so skupinou Bukasový Masív.

Z dôvodu konania medzinárodného turnaja v aplikovanom stolnom tenise sa stretnutie s Qardom presúva na sobotu 16. júna – začiatok o 10:00  hod. na Nedbalovej.

Aj keď nemáme ešte všetky podrobnosti, ponúkame Vám účasť na veľmi zaujímavej akcii. Na memoriáli už budeme vedieť viac a vtedy skompletizujeme našu krajskú výpravu. Pokiaľ na Memoriál Zlatky Bielickej neprídete a táto ponuka Vás zaujme, môžete sa o nej informovať od júla u p. Oľgy Držíkovej na tel. 0911 328922, mail. olga@drzik.sk.

Pobyt v Grécku (Očko č.4) sme pre krátkosť termínu a malý záujem museli zrušiť. Niektorí sa vyjadrili, že by išli letecky, niekde na juh na jeseň, kedy sú zájazdy lacné. Dajte tip, kontaktuje nás na 0911 328921 p. Zbranek.