ÚNSS pripravuje vyhlásenie 14. ročníka fotografickej súťaže Cesta svetla. Súťažiť môže každá fyzická osoba, ktorá sa do súťaže prihlási tak, že riadne vyplní, podpíše a do 30. 9. 2017 na adresu organizátora doručí prihlášku spolu s minimálne jednou fotografiou.

Pôžičkový fond ÚNSS je bezúročný a jeho zmyslom je pomoc NS členom ÚNSS pri prekonávaní finančných problémov. Ústredná rada ÚNSS na svojom 1. zasadnutí novelizovala jeho štatút. Tak si ho v stručnosti pripomenieme.

2. kvalifikačné kolo olympiády sa uskutočnilo v Nitre 20. mája za účasti 8 súťažiacich. V čítaní 1. kat. zvíťazila Beáta Ondrejmišková zo Zlatých Moraviec, v 2. kat. Jana Hrnčárová z Nitry, v písaní Braillovho písma sa najlepšie darilo Ľudovítovi Nagyovi z Levíc, v korektúre textu Pavlovi Steigaufovi z Ilavy a v súťaži Lekáreň si najlepšie viedla Iveta Zbranková z Nitry. Menovaným blahoželáme a želáme im, aby ich výkony stačili k postupu do bratislavského finále.

Na Krajskom stredisku ÚNSS v Nitre máme výpredaj rôznych pomôcok na čítanie a doplnky: lupy ručné, stojankové, riadkové, fresnelové lupy malé, hlavice a rukoväte k lupám Raylite, klipy na okuliare, ochranné okuliare, handričky, puzdrá na okuliare,…

Po vzájomnej dohode členov dochádza k zásadným zmenám klubových stretnutí krúžkov v stredisku SINA Nitra n.o. Od júna sa tvorivé dielne Radka budú stretávať pravidelne každý štvrtok, pondelky ostanú vyhradené pre spevácky krúžok Radosť, utorky ostávajú skupine Očko a piatky ŠK NSŠS Scorpioni na tréningy v showdowne.

Tréning v Qarde a v júni nekoná, pretože v stredisku SINA bude prebiehať medzinárodný turnaj v aplikovanom stolnom tenise. Qardisti však majú dôvod k mimoriadne dobrej nálade. Štvorica našich členov – Rastislav Šabík, Štefan Ivančík, Oľga a Ladislav  Fúskoví – sa v sobotu 3. júna zúčastnili medzinárodného turnaja v Prahe a práve Oľga Fúsková si odtiaľ priviezla pohár za 1. MIESTO.

V týchto dňoch vydáva ÚNSS 3. číslo časopisu Dúha a jej kultúrnej prílohy Dúhovka. Pripomíname, že časopis si môžete objednať vo zväčšenom písme len za cenu poštovného, v Braillovom písme alebo elektronicky zdarma.