1. októbra sa v Piešťanoch tanečný krúžok Očko ako hosť zúčastní kvalifikácie prestížnej súťaže European Championship Dance Life Expo. Držíme palce!!!

V pondelok 24.10.2016 o 14:00 hod. pripravila p. Brezovská  v hudobnom oddelení KKKK na ul. Fraňa Mojtu pre členov ÚNSS premietanie filmu „Šťastie príde v nedeľu“, s komentárom pre nevidiacich. Film bol nakrútený v roku 1958 podľa scenára Ivana Bukovčana.

Verejná zbierka Biela pastelka má za sebou 2 hlavné zbierkové dni, ktorými boli 23. a 24. september. Tritisíc dobrovoľníkov v 250 mestách a stovkách škôl vyzbieralo sumu presahujúcu 104 tisíc eur.

V stredu 21. septembra vyjde piate číslo  OKAmihu, časopisu nevidiacich pre vidiacich,  ktorý bude vložený v týždenníku Život v náklade 10 tisíc kusov, takže, bohužiaľ nie v každom. K dispozícii bude aj na KS ÚNSS, jeho elektronická verzia bude po celý rok umiestnená na stránke www.unss.sk.

Na pondelok 19. septembra 2016 o 14:00 hod. pripravilo hudobné oddelenie Krajskej knižnice K. Kmeťka v Nitre,  ul. Fraňa Mojtu, pre našich členov pásmo venované slovenskej speváčke a skladateľke pásmo  „Vyznanie Mariky Gombitovej“, čítanie z knihy Marika Gombitová o životnom príbehu legendy pop music spojené s videoprojekciou k 50. výročiu narodenia.

Pretože ŤZP občan so zrakovým postihnutím nemôže získať žiadny príspevok na dopravu, realizuje SINA Nitra program Tyflotaxi. Z cenových ponúk vybrala Správna rada taxislužbu Zobor taxi, u ktorej sme zakúpili 500 jázd.