V aprílovom čísle Očka sme Vás informovali o ponuke pobytu v Chorvátsku v dňoch 9. až 18. septembra za 260 €, v čom je zahrnutá doprava, ubytovanie, polpenzia a ďalšie benefity.  Záujemcovia o posledné voľné miesta sa môžu hlásiť u pani Oľgy Držíkovej na tel. 0911 328922.

V nedeľu 1. mája sa náš tanečný krúžok Očko pod vedením Mgr. Evy Prokopovej zúčastnil v Žiline finále tanečnej súťaže Pohyb bez bariér. Vo svojej kategórii v konkurencii ďalších dvoch súborov Očko zvíťazilo a priviezlo si do Nitry Zlatý pohár. Blahoželáme.

Na pondelok 16. mája 2016 o 14:00 hod. pripravilo hudobné oddelenie pre našich členov pásmo venované speváčke Jane Kociánovej, interpretke piesní populárnej hudby, jazzu, blues, a cudzí jej nie je ani folklór.

Keď sme sa na VČS pri čítaní plánu práce na rok 2016 zmienili, že pre malý záujem sme museli zrušiť zájazd na zámok Schloss Hof, pretože účastnícky poplatok bol pre väčšinu našich členov zrejme vysoký, pán primátor nám dal veľkorysú ponuku, že nám tento zájazd celý zaplatí.

V sobotu 30. apríla  sa v reštaurácii Olympia v Nitre stretli členovia ZO ÚNSS č. 25 Nitra na Výročnej členskej schôdzi. Zo 163 pozvaných sa schôdze zúčastnilo 64 členov, čo je 38,65% účasť, takže VČS bola podľa Stanov ÚNSS uznášaniaschopná.