V posledných dňoch sme dostali množstvo dotazov na zmeny výšky cestovného v Mestskej hromadnej doprave v meste Nitra. Pozitívnou informáciou je, že pre držiteľov preukazu ŤZP-S s č.p., ktorí majú na zadnej strane označenie „Blind“ a vozičkárov sa podľa telefonickej informácie, ktorú sme získali od prepravcu, nič nemení, takže títo držitelia a ich sprievodcovia z celého Slovenska cestujú mestskou dopravou v Nitre aj naďalej ZDARMA. 

Prípravy na našu celonárodnú zbierku už vrcholia. Hlavnými dňami budú 23. a 24. september. Tohtoročným patrónom bude majster sveta v chôdzi na 50 km Matej Tóth.  Okrem iných programov zameraných na pomoc nevidiacim a slabozrakým, výnosy zo zbierky prispeli aj na činnosť Vašej ZO ÚNSS.

V sobotu 28. mája  sa v spoločenskej miestnosti SINA Nitra n.o. stretlo 24 delegátov, zvolených na Výročných členských  schôdzach Základných organizácií. Medzi hosťami sme privítali aj predsedu ÚNSS Branislava Mamojku a riaditeľku ÚNSS Tatianu Winterovú.

Táto fotografická súťaž, ktorá sa časovo prekrýva z Cestou svetla, má síce voľné témy, ale je určená iba pre ľudí so zrakovým postihnutím zo štátov Vyšehradskej štvorky.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vyhlasuje trinásty ročník fotografickej súťaže pod názvom Cesta svetla. Súťažiť môže každá fyzická osoba, ktorá sa do súťaže prihlási tak, že riadne vyplní, podpíše a do 30. 9. 2016 na adresu organizátora doručí Prihlášku spolu s minimálne jednou fotografiou.

Na pondelok 13. júna 2016 o 14:00 hod. pripravilo hudobné oddelenie Krajskej knižnice K. Kmeťka v Nitre,  ul. Fraňa Mojtu, pre našich členov pásmo „Cesta do neba“ venované speváčke Zore Kolínskej, príďte sa potešiť peknou hudbou.

ZO ÚNSS Zlaté Moravce získala podporu z grantového programu ÚNSS na rovnomenný projekt. Tvorivé dielne sa konajú každý pondelok (aj cez leto) od 9:00 hod. v Dennom centre na Mojmírovej 6, v Zlatých Moravciach. Okrem svojich členov radi medzi sebou privítajú aj záujemcov z iných ZO ÚNSS, ktorí sa chcú niečo naučiť. Svoju návštevu  oznámte telefonicky  predsedníčke ZO ÚNSS na mobile 0904 449805.

4. až 9. augusta 2016 pripravuje ZO Nové Zámky poznávací pobyt „Košice – Európske mesto kultúry“.

Na 30. augusta 2016 naplánovali Rozlúčka s letom v Kolárove. „Novozámčania“ získajú bližšie informácie u predsedníčky Margity Vadkertiovej na mobile 0915 219 864, e-mail margitavadkertiova@gmail.com.

V aprílovom čísle Očka sme Vás informovali o ponuke pobytu v Chorvátsku v dňoch 9. až 18. septembra za 260 €, v čom je zahrnutá doprava, ubytovanie, polpenzia a ďalšie benefity.  Záujemcovia o posledné voľné miesta sa môžu hlásiť u pani Oľgy Držíkovej na tel. 0911 328922.

Od 15.6 do 16.7. 2016 bude mať Krajské stredisko ÚNSS  v Nitre zapožičanú Elektronickú čítaciu lupu s hlasovým výstupom EYE-PAL. Klienti, ktorí majú záujem o jej odskúšanie, sa môžu objednať na tel. čísle 0905 469 649.