Hotelov na Jadrane je množstvo a luxusnejších. Ale delegátka Alenka Sitárová, ktorá je po celú dobu pobytu s nami, vybaví a zariadi všetko, čo potrebujeme – tá je len jedna. Našim záujemcom o dovolenku v Crikvenici – Vila Niko – ponúkame v tomto roku termín od 7. júna do 16. júna 2019 v cene 260 € (doprava, ubytovanie na 7 nocí a plná penzia). A na pláž je to naozaj len pár krokov. Bližšie informácie a prihlášky u p. Oľgy Držíkovej na tel. 0911 328922.

Aktuálnu podrobnú informáciu nájdete začiatkom februára t.r.  na webovej stránke www.unss.sk v sekciách „poradňa/novinky v legislatíve“ a „aktuality“ pod názvom „Zdaňovanie príjmov z výkonu činnosti osobnej asistencie za rok 2017.  Pokiaľ nemáte resp. Váš asistent nevie pracovať s internetom, obráťte sa počas poradenských dní na pracovníčky KS ÚNSS Nitra. Materiál z dôvodu jeho rozsahu nemôžeme v Očku zverejniť.

Viacero členov sa na nás obrátilo s otázkou, či budeme pokračovať v programe Tyflotaxi (poukážky na jazdy taxíkom za symbolickú cenu), ktorý sme vlani pozastavili.

Uskutoční sa v piatok 1. marca 2019 o 15.00 hod. v spoločenskej miestnosti SINA Nitra n.o. na Nedbalovej 17. Tak ako vlani sme akciu presunuli zo soboty na piatok, aby sa nekrížila s mestskými fašiangami na Svätoplukovom námestí, ktoré sa konajú v sobotu.

Skúšky hudobno-recitačného súboru  RADOSŤ
Každý pondelok o 9:30 hod.

Tvorivé dielne krúžku RADKA
Každý štvrtok o 9:30 hod.

Tanečný súboru OČKO
Každý utorok 15.30 hod.

Tréningy aplikovaného stolného tenisu – piatky nepravidelne

Okrem uvedených akcií od 17. decembra 2018 do 14. januára 2019 krúžky nebudú.

„Kvalita išla vo všetkom o 100% hore!“ konštatoval pán Fúska na konci fantastického týždňa, ktorý sme v novembri strávili v hoteli Jantár v Dudinciach. Viacerí účastníci mu dali za pravdu.

Na 19.ročníku Dní Mateja Hrebendu, ktorý sa konal dňa 24. novembra t.r. v Bratislave, získali Mária Godárová a Iveta Zbranková bronzové plakety na prehliadke nevidiacich a slabozrakých recitátorov a literárnych tvorcov, prvá menovaná v prednese poézie, druhá v prednese prózy. J. Zbranekovi sa v autorskej tvorbe v kategórii Aforizmy-epigramy ušla plaketa zlatá.

Časopisy ÚNSS v jednom zväzku v 6 číslach za rok prinášajú široké spektrum informácií, ktoré sú dôležité pre každého človeka so zrakovým postihnutím. Dúha je časopis sociálny, Dúhovka kultúrny.