Opäť sa blíži termín podávania daňových priznaní a opäť sa obraciame na Vás s prosbou o oslovenie Vašich rodinných príslušníkov, priateľov a známych, aby v prospech našich organizácií  poukázali 2% z daní z príjmu za rok 2016.

Na týchto stretnutiach je vždy veselo a panuje dobrá nálada. Manželia Nagyovi neľutujú cestu a pravidelne dochádzajú až z Levíc. Nechcete sa o tom presvedčiť aj Vy? Najbližšiu príležitosť máte v sobotu 14. januára 2017 o 10:00 hod. v stredisku SINA Nitra.

O verejnej zbierke 4-nohé oči určenej na podporu výcviku vodiacich psov sme Vás už viackrát informovali. ZO ÚNSS Nitra má v správe 3 pokladnice, pre ktoré sme museli z dôvodu príchodu nového reklamného partnera hľadať  nové miesta.

Mnoho zaujímavých informácií o výchove, výcviku a práci vodiacich psov sa môžete dozvedieť na besede s trénerom VŠVAP Radom Farkašom v sobotu 28. januára o 10:00 hod. v stredisku SINA Nitra n.o. na Nedbalovej. Stretnutie je pripravované v rámci mládežníckeho projektu YALTA, ale pozvaní ste všetci ľudia bez ohľadu na vek.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv sa na Úrade vlády SR uskutočnilo odovzdávanie Ceny ministra spravodlivosti, ktorá sa za mimoriadny prínos v oblasti ochrany a podpory ľudských práv udeľuje už od roku 2011.

Občianske združenie ŠOK – šport, osveta, kultúra – sa do povedomia nitrianskej verejnosti zapísalo zriadením parku mesta Nitry, ktorý sa nachádza pri kostole Sv. Gorazda na Klokočine.

V čase od 10. do 23. decembra 2016 bude v našej spoločnosti Tyflocomp, s.r.o. prebiehať predvianočná akcia, do ktorej budú zaradení všetci klienti, ktorí uskutočnia akýkoľvek nákup v našich predajniach v Bratislave, v Košiciach a v Levoči.